Gradiva za skupščino 2020


Sklic 27. skupščine Induplati_2020.pdf
Gradivo za 27. skupščino Induplati_2020.pdf
LP2019_INDUPLATI_podpisano.pdf
Poročilo NS_Induplati_2020.pdf
Izčrpne Informacije delničarjem_2020.pdf
Pooblastilo za delničarje_2020.pdf